Farské oznamy

S platnosťou od 10. 3. sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.
Slovenskí biskupi rozhodli, že zostáva v platnosti rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich.
Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania 
Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200328007

Veľký týždeň – Trojdnie – opr

Aktuality

Príprava na sviatosti

Vo štvrtok 9.4. príprava na sv. birmovania NEBUDE!
V piatok 10.4. príprava na 1. sv. prijímanie NEBUDE!

Príprava na sviatosti sv. birmovania a 1. sv. prijímania budúci týždeň (16.4. a 17.4.) závisí od ďalšieho vývoja situácie – túto informáciu budeme aktualizovať.

Sviatosť zmierenia 

Vo Veľkom týždni spovedáme:
pondelok (6.4.) – streda (8.4.) od 17:00 do 18:00 

Úradné hodiny farského úradu:

pondelok, streda a piatok:16:30 – 17:00

Liturgia

Liturgické čítania na dnes

Duchovná služba v rezortoch

  • Ministerstva obrany SR
  • Ministerstva vnútra SR
  • Ministerstva spravodlivosti SR
  • pre príslušníkov, zamestnancov a ich rodiny

ZAMYSLENIE K TEXTOM DŇA – PÔSTNE OBDOBIE

Streda Veľkého týždňa

Iz 50, 4-9b; Mt 26, 14-25

ZÁPAS O ZÁCHRANU 

Ježišovi záležalo na záchrane každého človeka, aj Judáša. Preto robí všetko, aby tohto nešťastného apoštola priviedol k uvedomeniu si zloby svojho počínania a k pokániu. Hoci sa Judáš už dohodol s veľkňazmi na zrade, hoci mu sľúbili odmenu a Ježiš o tom všetkom vie, postupuje veľmi citlivo, aby mu pomohol k obráteniu.
Súčasne mu však veľmi záleží na nerušenom priebehu poslednej večere, o ktorej sám povedal: „Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť“ (Lk 22, 15). Preto dáva apoštolom usmernenia o mieste veľkonočnej večere, z ktorých Judáš nemohol vyrozumieť kde sa bude konať a nemohol ju svojou zradou narušiť.
Pri večeri myslí Ježiš nie na seba, ale na svojho nešťastného učeníka a využíva všetky možnosti, aby mu pomohol zastaviť sa na tragickej ceste, na ktorú sa už vydal. Najprv hovorí všeobecne, že jeden z Dvanástich ho zradí. Tým dáva Judášovi najavo, že vie o jeho čine, no súčasne mu otvára možnosť , aby upustil od svojho činu bez toho, že by ostatní apoštoli o ňom vedeli.
Potom sa Ježiš stáva konkrétnejším. Pri veľkonočnej večeri si stolujúci namáčali chlieb do omáčky, ktorá bola v spoločnej mise. Keď Ježiš povedal, že ho zradí ten, čo si s ním namáča ruku v mise, stále to ešte nebolo verejným prezradením Judáša, ale zloba zrady sa stávala vypuklejšou: niekto tak blízky, ktorý s Ježišom je z tej istej misy…
Napokon Judáš akoby skúšal, či Ježiš o ňom vie a možno i preto, aby sa maskoval pred ostatnými apoštolmi, ktorí v rozpakoch kládli Ježišovi otázku: „Som to azda ja, Pane?“, sa ho tiež takto priamo spýtal. Ježišova odpoveď bola pre vonkajšieho pozorovateľa ešte stále taká, že chránila Judáša: „Sám si to povedal.“ Keď si však domyslíme Ježišov pohľad a výraz tváre, ktorým doprevádzal tieto slová, nešťastný učeník musel vedieť, že sú potvrdením jeho otázky. Napriek tomu bola Ježišova snaha márna. Hoci bol Bohom, predsa stál bezmocne pred tajomstvom slobody človeka. Aj tu sa potvrdili jeho slová z Apokalypsy: „Stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou“ (Zjav 3, 20). Všetky tieto Ježišove pokusy o Judášovu záchranu boli klopaním na dvere jeho srdca. Otvoriť ich však mohol iba sám Judáš zvnútra. Napriek všetkému sa rozhodol neotvoriť. Odmietol spoločenstvo s Ježišom, odmietol pravdu a lásku, odmietol život. Odišiel z večeradla. Zostalo mu len zúfalstvo a smrť…Až takéto bezodné je tajomstvo ľudskej slobody. Neklope rozličným spôsobom Ježiš Kristus aj na dvere môjho srdca a môjho svedomia? Som vnímavý na jeho upozornenia, napomenutia a povzbudenia? Alebo sa zanovito držím mojich predstáv a rozhodnutí a nie som ochotný sa zamyslieť nad žiadnou pripomienkou? Tragický príklad Judáša by mal stačiť…

Praktický pokyn: Dám si záležať na ochote zamyslieť sa nad pripomienkami a napomenutiami, ktoré vnímam od ľudí z môjho okolia a hlavne nad tými, čo mi adresuje Ježiš Kristus cez Cirkev – vo svojom slove, v homíliách a usmerneniach duchovných pastierov.

Autor: Mons. František Rábek, biskup – ordinár OS a OZ SR

PASTIERSKY LIST ORDINÁRA

OZBROJENÝCH SÍL A OZBROJENÝCH ZBOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY K VEĽKEJ NOCI 2020
pastier_velka noc 2020_korektura

Otvoriť PASTIERSKY LIST ORDINÁRA v novom okne

CEZ KRÍŽ KU VZKRIESENIU

KNIHA ZAMYSLENÍ K TEXTOM PÔSTNEHO OBDOBIA

Autor: Mons. František Rábek, biskup – ordinár OS a OZ SR

Cirkev umožnila získanie odpustkov v urgentných prípadoch epidémie

Tí najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky už po modlitbe Kréda, Otčenáša a Zdravasu v spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19.

Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: návšteva Najsvätejšej sviatosti či eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.

Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum – v tomto prípade sa odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž.

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200320036

Užitočné linky:

logo
Ordinariát
OS a OZ SR

logoKonferencia
biskupov SR

logoTelevízia
LUX

logoRádio
Lumen

logo
Breviár
(android)

logo
Zamyslenia
(android)

logo
Lekcionár
(android)

logo
Misál
(android)