Farské oznamy

S platnosťou od 10. 3. sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.
Slovenskí biskupi rozhodli, že zostáva v platnosti rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich.
Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania
Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200328007

5.Pôstna nedeľa cez rok A. oprava

Aktuality

Príprava na sviatosti

Vo štvrtok 2.4. príprava na sv. birmovania NEBUDE!
V piatok 3.4. príprava na 1. sv. prijímanie NEBUDE!

Príprava na sviatosti sv. birmovania a 1. sv. prijímania budúci týždeň (9.4. a 10.4.) závisí od ďalšieho vývoja situácie – túto informáciu budeme aktualizovať

Sviatosť zmierenia 

vysluhujeme každý deň od 17:00 do 18:00 hodiny.

Platí to len počas pandémie koronavírusu !!!

Váš duchovný, don Peter

Hromadné Veľkonočné spovedanie v tomto roku nebude.

Úradné hodiny farského úradu:

pondelok, streda a piatok:16:30 – 17:00

Liturgia

Liturgické čítania na dnes

Duchovná služba v rezortoch

  • Ministerstva obrany SR
  • Ministerstva vnútra SR
  • Ministerstva spravodlivosti SR
  • pre príslušníkov, zamestnancov a ich rodiny

ZAMYSLENIE K TEXTOM DŇA – PÔSTNE OBDOBIE

Utorok (5. pôstny týždeň A)
PREDOBRAZ KRÍŽA

Dobrý učiteľ uplatňuje vo svojej vyučovaní zásadu postupnosti. Najprv učí žiačika písmená, aby neskôr s ich pomocou dokázal čítať aj náročné texty…
Podobne si počína i ten najlepší pedagóg človeka, ktorým je Boh. Určitými skúsenosťami pripravuje svoj ľud na pochopenie a správne zvládnutie vrcholných prejavov svojej zachraňujúcej lásky voči človeku. Jedným z kľúčových spásnych Božích činov sa stal kríž Ježiša Krista. Keď apoštol Pavol hovoril svojim súčasníkom o tejto udalosti, narážal na tvrdé odmietanie. Vyjadril to slovami: „Kristov kríž je pre Židov pohoršením, pre pohanov bláznovstvom“. Ukrižovanie bolo najpotupnejším spôsobom usmrtenia človeka. Hovoriť ľuďom o tom, že Boh vydal vlastného Syna na takúto smrť za nás; že v Kristovi Boh bol ukrižovaný a zomrel na kríži – to bolo neprijateľné! Priečilo sa to predstavám o Mesiášovi ako Bohom poslanom víťazovi, či presvedčeniu pohanov, že Boh je absolútne povýšený nad svetom a nedosiahnuteľný žiadnym utrpením…
Avšak, už v starozákonných dejinách spásy sa odohrala udalosť, ktorou Boh pripravoval ľudí na chápanie tajomstva kríža. Počuli sme o tom v prvom čítaní. Búrenie sa ľudí voči Bohu počas ich putovania púšťou do prisľúbenej vlasti malo za následok objavenie sa jedovatých hadov, ktoré spôsobovali usmrtenie. V beznádejnej situácii žiadali Mojžiša aby prosil pre nich Boha o záchranu. Odpoveďou bol Boží pokyn, aby Mojžiš zhotovil z mede podobu hada, prevesil ho na žrď s tým, že ak sa uhryznutý človek na toto znamenie pozrie, bude zachránený. Táto udalosť sa stala predobrazom kríža. Poukázal na top sám Ježiš, keď v evanjeliu zdôraznil, že ľudia spoznajú, že „on je“, čiže, že je Bohom, keď o „vyzdvihnú“. V rozhovore s Nikodémom to povedal ešte jasnejšie: „Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý kto verí, mal v ňom večný život“.
Symbol hada, preveseného na žrdi ako znamenie záchrany pred smrťou a uzdravenia prešiel aj do zdravotníctva a bežne sa používa.
Vráťme sa však k dešifrovaniu tajomstva kríža pomocou uvedeného predobrazu: celé ľudstvo sa nachádza na púti týmto svetom do večného spoločenstva s Bohom. Všetci sa však rodíme v stave dedičného hriechu, čo je následok odopretia dôvery Bohu zo strany prvých ľudí . K tomuto činu ich zviedol diabol, ktorý mal v raji podobu hada. A tak v nás koluje duchovný jed tohto diabolského odporu voči Bohu. Ak by sme zostali vydaní napospas tejto skutočnosti, výsledkom by bola večná strata spoločenstva s Bohom, čo je vlastne večná smrť. Ježiš Kristus prijíma dobrovoľne dôsledky všetkých našich hriechov, svojou vernosťou a láskou voči Otcovi nedal priestor v sebe žiadnemu prejavu vplyvu diabla – a tak vlastne v sebe usmrtil pekelného hada. Jeho ukrižované telo, „prepálené“ utrpením, ale hlavne láskou voči Otcovi i voči nám, zavesené na kríži, sa stáva pre nás znamením záchrany. Pohľad viery a nádeje na neho sa stáva pre nás záchranou. Úprimnosť našej viery v neho sa má vyjadrovať snahou nasledovať ho v dôvere a láske voči Bohu ako aj v láske voči ľuďom. Tento pohľad na neho nemôže byť iba nejakou jednorazovou záležitosťou, lež sa stáva celoživotným procesom. Môžeme ho neraz pociťovať v sebe ako ťažký vnútorný zápas medzi silami pôsobenia pekelného jedu v nás, ktoré nás pobádajú k sebectvu, ku hľadaniu konzumného šťastia i za cenu nevernosti voči Bohu – a silami Kristovho Ducha, ktorý nás vedie k otvorenosti voči prijímaniu a plneniu Božej vôle. Pokiaľ si zachováme „oči upreté na Krista a budeme vytrvalo zápasiť o vernosť jemu“ (porovnaj list Hebrejom), tak s pomocou jeho milosti môžeme vždy zvíťaziť a dosiahnuť aj definitívne víťazstvo.

Praktický pokyn: Nájdem si chvíľu na zahľadenie sa na kríž a budem uvažovať, čo mi toto znamenie hovorí. Poprosím Ježiša Krista, aby ma posilňoval v mojom úsilí o vernosť Bohu v konkrétnych záležitostiach.

Autor: Mons. František Rábek, biskup – ordinár OS a OZ SR

PASTIERSKY LIST ORDINÁRA

OZBROJENÝCH SÍL A OZBROJENÝCH ZBOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY K VEĽKEJ NOCI 2020
pastier_velka noc 2020_korektura

Otvoriť PASTIERSKY LIST ORDINÁRA v novom okne

CEZ KRÍŽ KU VZKRIESENIU

KNIHA ZAMYSLENÍ K TEXTOM PÔSTNEHO OBDOBIA

Autor: Mons. František Rábek, biskup – ordinár OS a OZ SR

Cirkev umožnila získanie odpustkov v urgentných prípadoch epidémie

Tí najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky už po modlitbe Kréda, Otčenáša a Zdravasu v spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19.

Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: návšteva Najsvätejšej sviatosti či eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.

Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum – v tomto prípade sa odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž.

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200320036

Užitočné linky:

logo
Ordinariát
OS a OZ SR

logoKonferencia
biskupov SR

logoTelevízia
LUX

logoRádio
Lumen

logo
Breviár
(android)

logo
Zamyslenia
(android)

logo
Lekcionár
(android)

logo
Misál
(android)